KORG 2016: OCLC

Lengde:

57:09 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Carol Jean Godby, 2016, KORGEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg