KORG 2016: Forskningsrådet

Lengde:

27:13 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Marte Qvenild, 2016, KORGEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg