KORG 2016: Forskningsrådet

Lengde:

27:13 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Marte Qvenild, 2016, KORG



Embed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg