KORG 2016: BIBSYS

Lengde:

38:04 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Asbjørn Risan, 2016, KORGEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg