Kontakt med andre studenter

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Lengde:

01:35 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Studieteknikk, Samarbeid, Norsk som andrespråk, 2017, StartpakkaEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd