Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?