Klinisk observasjon - Strukturering av kliniske observasjoner