Klinisk observasjon - Puls / frekvens

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.