Klinisk observasjon - Respirasjonsfrekvens

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.