KDA2017 - Trond Fredriksen

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017