KDA2017 - Kari Brandtzæg

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017