KDA2017 - Brit Iren H. Haavik

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017