KDA2017 - Birte Brekketo

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017