Jenter og Teknologi: Introduksjon ved HIOAS prorektor O. Ransedokken

Video 1 av 5.