Introduksjon til casestudier

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen. 

Lengde:

12:40 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Forelesning


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Jan merok paulsen, Rektorutdanning, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst