Installere EndNote

Video om hvordan man som HiOA-student installerer referanseverktøyet EndNote.