Hvorfor skal vi henvise til kilder?

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Lengde:

01:12 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Bettina ludwig, 2016, Henvise, Kilde, KilderEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg