Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.