Hvordan lære seg pensum

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Lengde:

01:18 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Startpakka, 2017, Studieteknikk, Norsk som andrespråk, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst