Hvordan hindre og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen og studiestedet?

Kurset ble holdt ved OsloMet den 15. mars 2018.