Hvilke omstillinger står vi overfor?

Klimakonferansen 2014:
En klimaløsning nedenfra – hva handler dette om?
Arild Hermstad (Framtiden i våre hender), Karen O’Brien (Universitetet i Oslo), Eskil Pedersen (AUF) og Hans Christian Gabrielsen (LO) snakker om alliansebygging og behovet for et folkelig press nedenfra.

Lengde:

29:49 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:

Klimakonferansen-2014


Emneord:

Utekstet, Klima, Miljø, Klimakonferanse, Broen til framtiden 2014, Broen til framtiden, Klimakonferansen 2014, 2014, Hans christian gabrielsen, Karen o`brien, Arild hermstad, Eskil pedersenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg