Hva er en organisasjon?

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.