Hva er en kilde?

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.