Hva er digitalisering i høyere utdanning?

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.