HV - Helsevitenskap

Iterativ rekonstruksjon ved CT

24 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

CT-teknikk

21 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud snakker om materialer og oppbygning til detektor og røntgenrør til CT-maskiner.

mAs på CT

25 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer mAs på CT-undersøkelser.

Rendering-teknikker ved CT

22 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

29 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.

3D visualisering i CT

22 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.

Projeksjonsbilder CT

24 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.

Samtaler med skolebarn

318 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse Ibrahim

104 views 12. april 2019

Ibrahim Mursal snakker om viktigheten med samtale om seksuell helse og trygge steder å snakke om dette temaet.

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse ASLI

92 views 12. april 2019

Asli Altunøz snakker om seksuell helse og dobbeltmoral.

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse Ida

242 views 12. april 2019

Ida Hauge Dignes snakker om funksjonshemmede og seksualitet.

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse Zara

76 views 12. april 2019

Zara Melyan snakker om gutter og grenser når det gjelder seksuell helse.