HV - Helsevitenskap

#10 Reliabilitet

1.275 views 18. desember 2015

Hvordan skrive et godt abstract

1.116 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.365 views 18. desember 2015

How to write an abstract

815 views 17. desember 2015

#9 Validitet

1.249 views 8. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.501 views 8. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

561 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

449 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Studiedesign

751 views 14. april 2015

Video 1 av 2.

Studiedesign

762 views 14. april 2015

Video 2 av 2.

Risiko

530 views 14. april 2015