HV - Helsevitenskap

Utvikling av spørreskjema

625 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

503 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

5/11Epidemiologi: Tallenes tale

869 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

6/11 Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

948 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Mattrygghet

303 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva er forskning

1.836 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Hva er forskning

1.567 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

Cancer - introduction and terminology

457 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 5.

Cancer - epidemiologi

517 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 5.

Cancer - carcinogenesis

439 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 5.

Cancer - cancer approaches

378 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 4 av 5.

Cancer - examples

418 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 5 av 5.