HV - Helsevitenskap

Utvikling av spørreskjema

646 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

522 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

5/11Epidemiologi: Tallenes tale

900 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

6/11 Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

971 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Mattrygghet

327 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva er forskning

1.927 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Hva er forskning

1.609 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

Cancer - introduction and terminology

472 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 5.

Cancer - epidemiologi

534 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 5.

Cancer - carcinogenesis

462 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 5.

Cancer - cancer approaches

393 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 4 av 5.

Cancer - examples

439 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 5 av 5.