HV - Helsevitenskap

Omkrystallisering

590 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Tørking med magnesiumsulfat

238 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

212 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

272 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

148 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

229 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

300 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

205 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Praksissjokket

936 views 22. juni 2018

Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten. Last den ned i mp3, hvis ønskelig.

Sammenheng mellom arbeid og helse

614 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Hva er egentlig rehabilitering...

468 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...

Kjønn og seksualitetsmangfold (kort versjon)

465 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualitetsmangfold i møte med barn og unge.