HV - Helsevitenskap

Vakuumfiltrering

240 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

196 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Praksissjokket

906 views 22. juni 2018

Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten.

Sammenheng mellom arbeid og helse

512 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Hva er egentlig rehabilitering...

412 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...

Kjønn og seksualitetsmangfold (kort versjon)

429 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualitetsmangfold i møte med barn og unge.

Kjønn og seksualitetsmangfold

300 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualmangfold i møte med barn og unge.

Sexkjøp

288 views 13. april 2018

Sexologisk rådgiver Anders Røyneberg snakker om hvordan man kan jobbe forebyggende mot sexkjøp.

Gutter og seksualitet

401 views 13. april 2018

Sexologisk rådgiver Anders Røyneberg snakker om gutter og seksualitet.