HV - Helsevitenskap

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

359 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

297 views 23. november 2018

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Jan Grue om sin bok "Jeg lever et liv som ligner deres"

533 views 12. oktober 2018

Jan Grue i samtale med Per Koren Solvang med Jan Grues nye bok som utgangspunkt.

Verdighet

1.617 views 1. oktober 2018

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.

Ernæringskunnskap: energi, karbohydrater, fett, protein og vann.

1.207 views 24. august 2018

Denne filmen handler om hva slags stoffer mat og drikke tilfører kroppen og oppgaver disse forbindelsene har. Under fordøyelsen brytes maten ned til stoffer kroppen kan utnytte. Kosten gir oss ENERGI, KARBOHYDRATER, FETT, PROTEIN og VANN. Filmen kan ses i disse sekvensene, hvis en ikke ønsker å se alt på en gang.

SYBA 1020 - 1 18H, Introduksjon til grunnleggende ernæringskunnskap

579 views 24. august 2018

Denne introduksjonsfilmen til grunnleggende ernæringskunnskap sier noe om hvorfor det er så viktig for sykepleiere å forstå sammenhengen mellom anatomi, fysiologi, biokjemi og kosthold. Mat og drikke er avgjørende for hvor godt immunforsvar klarer å holde kroppen frisk og fin. Kostholdet er like viktig for den mentale helsen som den somatiske.

Omkrystallisering

440 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Tørking med magnesiumsulfat

193 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

177 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

210 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

138 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

188 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.