HV - Helsevitenskap

#8 Generaliserbarhet

1.498 views 8. desember 2015

MAPSD4100 PROFREL Arbeidskrav

37 views 22. oktober 2015

Heterofile antistoffer i immunoassay

1.067 views 14. oktober 2015

Video 1 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen presenterer et case om heterofile interferenser i immunoassay.

Heterofile antistoffer i immunoassay

1.057 views 29. september 2015

Video 2 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer ikke-konkurrerende immunoassay med HCG som eksempel.

Heterofile antistoffer i immunoassay

1.176 views 29. september 2015

Video 3 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hva en bioingeniør kan gjøre for å avklare om det er heterofile antistoffer i en prøve.

Heterofile antistoffer i immunoassay

882 views 29. september 2015

Video 4 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hvilke krav bioingeniører bør stille til leverandør av apparat.