HF - Helsevitenskap

Titreringsteknikk

105 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

163 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

78 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

137 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

155 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

131 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Praksissjokket

749 views 22. juni 2018

Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten.

Sammenheng mellom arbeid og helse

377 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Hva er egentlig rehabilitering...

252 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...

Kjønn og seksualitetsmangfold (kort versjon)

310 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualitetsmangfold i møte med barn og unge.

Kjønn og seksualitetsmangfold

230 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualmangfold i møte med barn og unge.

Seksuell helse som fagområde for helsesøstere

224 views 13. april 2018

Helsesøster Lone Kjær snakker kort om helsesøstrenes rolle i forbindelse med seksuell helse.