Heterofile antistoffer i immunoassay

Video 2 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer ikke-konkurrerende immunoassay med HCG som eksempel.