Heterofile antistoffer i immunoassay

Video 4 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hvilke krav bioingeniører bør stille til leverandør av apparat.