Heterofile antistoffer i immunoassay

Video 1 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen presenterer et case om heterofile interferenser i immunoassay.