Helsestøy

Lengde:

01:55 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:

Digital-historiefortelling


Emneord:

Utekstet, Knut løndal, Engelsk, Salutogenese, Tverrprofesjonell, Folkehelse, Forskningsformidling, Digital historiefortellingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg