Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

Lengde:

02:58 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Helsebiblioteket, Læringssenter og bibliotek, Søk, Databasesøk, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst