Helsebiblioteket - Svemed+

Hvordan finne litteratur med svemed+

Lengde:

02:21 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Databasesøk, Helsebiblioteket, Helsefag, Informasjonskompetanse, Lsb veiledning, Læringssenter og bibliotek, Svemed+, Søk, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst