Helsebiblioteket - Cochrane

Hvordan finne systematiske oversikter

Lengde:

07:43 min


Fagområde:

HF - Helsevitenskap


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Cochrane, Databasesøk, Helsebiblioteket, Helsefag, Informasjonskompetanse, Læringssenter og bibliotek, Lsb veiledning, Søk, Systematiske oversikter, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst