Helsebiblioteket - Cochrane

Hvordan finne systematiske oversikter

Lengde:

07:43 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Cochrane, Helsebiblioteket, Helsefag, Databasesøk, Systematiske oversikter, Læringssenter og bibliotek, Søk, 2015, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst