Helsebiblioteket - Cochrane

Hvordan finne systematiske oversikter

Lengde:

07:43 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Tekstet, Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, 2015, Søk, Læringssenter og bibliotek, Systematiske oversikter, Databasesøk, Helsefag, Cochrane, HelsebiblioteketEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd