Helsebiblioteket - Cochrane

Hvordan finne systematiske oversikter

Lengde:

07:43 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, 2015, Søk, Læringssenter og bibliotek, Systematiske oversikter, Databasesøk, Helsefag, Cochrane, HelsebiblioteketEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg