Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

Lengde:

03:15 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Databsesøk, 2015, Pico, Læringssenter og bibliotek, Helsebibliotek, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst