Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

Lengde:

03:15 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Helsebibliotek, Læringssenter og bibliotek, Pico, 2015, DatabsesøkEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd