Harald Jarning snakker med seniorer: Per Østerud, sesjon 2