Grunnskole og Faglærerutdanning

Forskningetiske retningslinjer

41 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

54 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.