Grunnskole og Faglærerutdanning

Uredelighet i forskning

79 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Lov om forskningsetikk

77 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.