Grunnskole og Faglærerutdanning

Hvordan skrive analytiske tekster?

471 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

431 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

608 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.