Grunnskole og Faglærerutdanning

Uredelighet i forskning

31 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

31 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

35 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

38 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

29 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

25 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

25 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

30 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

32 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

30 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

32 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.