Furry Health

Lengde:

04:34 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:

Digital-historiefortelling


Emneord:

Englesk, Bente berget, Kjæledyr, Tverrprofesjonell, Folkehelse, Forskningsformidling, Digital historiefortellingEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg