Forskjeller i skolesystemer

NB!

DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.