Forskjeller i skolesystemer

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Lengde:

01:24 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Startpakka, 2017, Norsk som andrespråk, Studieteknikk, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst