Forskjeller i skolesystemer

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.