Faggrupper for lærere i kunst og håndverk

Irene Brodshaug snakker om fagruppene for lærere i kunst og håndverk i Skedsmo kommune, og viser til på fagsamarbeid for dem som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen.

Lengde:

14:51 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Fagsamarbeid, Grunnskole, Kunst- og håndverkskonferansen 2017, Kunst og håndverk, Faggruppe, Irene brodshaugEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg