Få oversikt

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta. 

Lengde:

02:07 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Startpakka, 2017, OversiktEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd