Få oversikt

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.

Lengde:

02:07 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Oversikt, 2017, Startpakka, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst