FA - Fellesadministrasjonen

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

263 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

260 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Sett på en stedfortreder i Public 360

182 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

211 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

203 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

742 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

290 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Godkjenning og signering av brev i Public 360

150 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

230 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

174 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Førstehjelp for ledere i Public 360

358 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Drag and drop i Public 360

490 views 23. august 2018

Hvordan dra over dokumenter fra andre systemer til P360